Žiadne výsledky...

výroba PPR potrubia

CHLADIACA STANICA

Zariadenia:MTA AQ 0950 s elektronickým expanznými ventilmi  
Inštalovaný výkon:1,5 MW pri teplotnom spáde 18/13 °C

Projekt bol rozdelený do dvoch etáp. V oboch etapách boli realizované dodávky kompletnej technológie na výrobu chladu s chladiacimi jednotkami AQ 0950 zapojenými do energeticky úsporného systému voľného chladenia (freecooling). Ten zaisťuje niekoľkonásobnú úsporu elektrickej energie spotrebovávanej pri výrobe chladu. Navrhnuté potrubné napojenie dbalo na špecifické požiadavky jednotlivých extrúderov a chladiacich vaní výroby. Každá strojovňa má osadenú jednotku AQ 0950 s doskovým výmenníkom, čerpadlové hospodárstvo umiestnené pod úrovňou akumulačných nádrží, katexovú úpravu vody, kompaktný kompresor stlačeného vzduchu s integrovanou sušičkou na vzdušníku a centrálny rozvádzač s nadradeným riadiacim systémom. Chladiaca jednotka je osadená elektronickými expanznými ventilmi, ktoré svojou plynulou reguláciou optimálne nastrekujú chladivo do výparníka a zároveň svojim zväčšeným regulačným rozsahom môžu zvýšiť chladiaci výkon o cca. 3 až 7 % oproti klasickým expanzným ventilom. Okruh kondenzátorov je naplnený nemrznúcou zmesou a je umiestnený s atmosférickými chladiacimi jednotkami na streche objektu. Vďaka tomu celý chladiaci systém pri poklese vonkajšej teploty pod 12 °C vypína chladiace kompresory, ktoré majú vysokú energetickú náročnosť a prepína na atmosferické chladenie, ktoré obsahuje iba ventilátory. Tým je zmenšený elektrický príkon potrebný na výrobu chladu.  


OLYMPUS DIGITAL CAMERA