Žiadne výsledky...

výroba plastových potrubných systémov       

CHLADIACA STANICA I

Zariadenia:MTA PH 0399/SC s nízkootáčkovými ventilátormi so spätným využitím tepla (DESUPERHEATOR)

MTA – AS 162/N s doskovým výparníkom

MTA TAE 201 s integrovanou akumulačnou nádržou a obehovými čerpadlami  s protimrazovou ochranou

MTA TEA 031 s integrovanou akumulačnou nádržou a obehovými čerpadlami s protimrazovou ochranou
Inštalovaný výkon:920 kW pri teplotnom spáde 15/10 °C
Celkový výkon:2,1 MW

Chladiaci systém je rozdelený na dva nezávislé okruhy. Každý z okruhov obsahuje veľkú podzemnú nádrž, ktorá je ochladzovaná na teplotu 10 °C. Jeden okruh je ochladzovaný dvoma chladičmi PHOENIX 0399/SC s výkonom 750 kW. Druhý okruh je vybavený chladičom PHOENIX 0399/SC s možnosťou využitia spätného tepla a chladiacou jednotkou ARIES 162 / N, ktorá slúži ako záložný zdroj chladu a je možné ju pripojiť do centrálneho okruhu určeného pre klimatizáciu kancelárií.


CHLADIACA STANICA II

Zariadenia:MTA PH 0399/SC s elektronickým expanznými ventilmi

MTA TAE 201   s vonkajším prevedením 
Inštalovaný výkon:750 kW pri teplotnom spáde 15/10 °C
Celkový výkon:1 MW

Chladiaci systém má dva okruhy. Prvý okruh je tlakovo otvorený systém, kde chladiče PHOENIX 0399/SC ochladzujú podzemnú nádrž, z ktorej je voda čerpaná k vaniam linky na výrobu PPR trubiek. Naspäť sa voda vracia gravitačne do nádrže. Chladiace jednotky sú vybavené príslušenstvom pre možné využitie spätného tepla o výkonu 4 x 55 kW. Druhý okruh je tlakovo uzatvorený systém a chladí násypku granulátu. Zdrojom chladu sú tu chladiče TAE 201 s vonkajším prevedením. 


KOMPRESOROVÁ STANICA I

Zariadenia:Gardner Denver FM 30/7,5

MTA DE 105 sušiče vzduchu

MTA DE 106 sušiče vzduchu
Kapacita:300 m3/hod. pri pracovnom tlaku 6 bar

Rekonštrukcia starej kompresorovej stanice pozostávala z dodávky vzduchom chladených kompresorov Gardner Denver FM 30/7,5 s kondenzačnými sušičmi vzduchu MTA DE 105 a MTA DE 106 a separátormi oleja z kondenzátu SAO 02 a JORC PURO s filtrami MTA HEF 070. 


KOMPRESOROVÁ STANICA II

Zariadenia:Gardner Denver ES 30/7,5

MTA DE 140 sušiče vzduchu
Kapacita:600 m3/hod. pri pracovnom tlaku 6 bar

Projekt novej kompresorovej stanice obsahoval dodávku kompresorov Gardner Denver ES 30/7,5 a kondenzačných sušičiek vzduchu MTA DE 140 vrátane potrubného napojenia, elektroinštalácie, vzduchotechniky pre zariadenia a príslušenstvo kompresorovej stanice (vzdušníky BSDE, odvádzače kondenzátu JORC, filtre MTA HEF 070 a separátorov oleja JORC PURO). Kompresorová stanica je riadená nadradeným systémom, ktorý zabezpečuje jej celkový a plynulý chod.  


KOMPRESOROVÁ STANICA III

Zariadenia:Gardner Denver ESP 37/7,5+W

Gardner Denver VS 40/7,5 + W

Gardner Denver ES 30/7,5 

MTA DE 195 sušiče vzduchuGardner Denver ES 30/7,5

MTA DE 140 sušiče vzduchu
Kapacita:1000 m3/hod. pri pracovnom tlaku 6 bar

Kompresorová stanica je umiestnená v samostatnej miestnosti v novej hale a dodávka obsahovala kompresory Gardner Denver ESP (jeden kompresor s frekvenčným meničom, ktorý slúži ako hlavný a nosný pre výrobu stlačeného vzduchu) a kondenzačnými sušičmi vzduchu MTA DE 195 vrátane potrubného napojenia a príslušenstva (vzdušníkov BSDE, odvádzačov kondenzátu BEKO, filtre MTA HEF 150 a separátorov oleja z kondenzátu JORC PURO). Kompresorová stanica je riadená nadradeným systémom, ktorý zabezpečuje jej celkový a plynulý chod.