Žiadne výsledky...

výroba konektorov

CHLADIACA STANICA

Zariadenia:MTA PH 0290/SSF s nízkootáčkovými ventilátormi so spätným využitím tepla (DESUPERHEATOR)
Inštalovaný výkon:250 kW pri teplotnom spáde 12/7 °C

Projekt bol navrhnutý tak, aby chladiaca stanica na chladenie časti výroby a dodávky chladu pre klimatizačné jednotky využila tepelný potenciál prehriatych pár chladiva pre potreby predohrevu TUV. Použitá bola chladiaca jednotka PHOENIX 0290 ktorá má spätné využitie tepla o výkonu 2 x 31 kW pri teplotnom spáde 12/7 °C. Chladiaca stanica je riadená nadradeným systémom, kde je monitorovaný a riadený chod chladenia pre technológie a klimatizáciu.